АПТ Системс ЕООД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-2.077-0641-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Общата стойност на проекта е 73 530.00 лв., от които 62 500.50 лв. Европейско и 11 029.50 лв. Национално съфинансиране.
Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за АПТ Системс ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

about us pictureabout us picture